Vintage Sewing Tool Collections - Thimbelina
ヴィンテージ・ソーイング・ツール・コレクションズ - シンブリーナ
LINK

home>pin cushion01
Pin Cushions  ピン・クッション(1)
item#:vpc001
item#:vpc002
item#:vpc003
\15,000- \6,000- \6,000-

item#:vpc004
item#:vpc005 item#:vpc006
\6,000- \5,500- \4,500-
item#:vpc007 item#:vpc008
item#:vpc009
\6,000- \8,000- \12,000-
page 1 2