Vintage Sewing Tool Collections - Thimbelina
ヴィンテージ・ソーイング・ツール・コレクションズ - シンブリーナ
LINK

home>pin cushion02
Pin Cushions  ピン・クッション(2)

item#:vpc010

item#:vpc011
item#:vpc012
\12,000- \10,000- \10,000-
item#:vpc013
item#:vpc014
item#:vpc015
\4,500- \8,500 \8,500-
item#:vpc016 item#:vpc017 item#:vpc018
\4,500- \4,500- \10,000-
item#:vpc019
\4,500-